Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 

KARTA USŁUG 6/SGP

 

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 

Wymagane dokumenty:

 

1)       wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (druk do pobrania),

2)       wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu (druk do pobrania),

3)       dowód wpłaty.

 

Opłaty:

 

1)       opłata w skali roku w wysokości:

a)       525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b)       525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj. piwa),

c)       2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

2)       opłata jednorazowa w wysokości:

a)       43,75 zł (1/12 z 525 zł) na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 

Wszelkie opłaty można dokonywać na konto urzędu bez prowizji w oddziale Banku PKO BP – ul.  Wolności w Złocieńcu.

konto nr: 84 1020 2847 0000 1202 0056 07 63

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

ul. Wolności 10; 78-520 Złocieniec

Referat d/s Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy; pok. nr 21

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / wew. 45, 49.

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

 

·         Niezwłocznie - nie później niż w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

 

·         Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.

 

Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 18 ust. 1 (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z póź. zmianami, oraz nowelizacją ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1372).

·         Uchwała Nr IV/37/2003 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych.

·         Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000, nr 98 poz.1071) art. 104.

 

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Androna Stawościanik

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

 

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Małgorzata Janus

 

 

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2205

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 15:44:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 11-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 24-09-2006 20:03:28