sesja XLV - 24.04.2014r.

SESJA NR XLV RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 24 kwietnia 2014r.

 


 

UCHWAŁA NR XLV/378/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2014

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLV/379/2014

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Objaśnienia zmian przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024 oraz prognozy kwoty długu na lata 2014 – 2024

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLV/380/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLV/381/2014

w sprawie zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego .

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLV/382/2014

w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysa sołectwa Rzęśnica.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLV/383/2014

w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza Złocieńca w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLV/384/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
)

UCHWAŁA NR XLV/385/2014

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLV/386/2014

w sprawie zmian w podziale gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
ZAŁĄCZNIK - PODZIAŁ GMINY ZŁOCIENIEC NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 

(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie obwieszczeń zawierających treść uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w siedzibie Urzędu oraz na terenie sołectw gminy Złocieniec.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XLV sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 29-05-2014 09:46:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 29-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 29-05-2014 10:30:42