sesja XLIII - 27.02.2014r.

SESJA NR XLIII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 27 lutego 2014r.

 


 

UCHWAŁA NR XLIII/358/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIII/359/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLIII/360/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2014

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIII/361/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r. )

UCHWAŁA NR XLIII/362/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r.)

UCHWAŁA NR XLIII/363/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec działającego pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową gminy Złocieniec działającą pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” oraz nadania statutu tej jednostce.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r..)

UCHWAŁA NR XLIII/364/2014

w sprawie przystąpienia gminy Złocieniec jako partnera do realizacji projektu pod nazwą „Europejski Festiwal Ludzi” współfinansowanego w ramach Programu Komisji Europejskiej – Kreatywna Europa.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLIII/365/2014

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Złocieniec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XLIII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 27 lutego 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 29-05-2014 08:50:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 29-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 29-05-2014 09:07:39