sesja XXXI - 28 marca 2013r.

SESJA NR XXXI RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 28 marca 2013r.

 


  

UCHWAŁA NR XXXI/270/2013

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  Złocieniec na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXI/271/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Złocienieckiemu Ośrodkowi Kultury w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXI/272/2013

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXI/273/2013

w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Złocieniec
ZAŁĄCZNIK -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXI/274/2013

w sprawie nadania nazwy terenowi między mostami nad rzeką Wąsawą w miejscowości Złocieniec
ZAŁĄCZNIK -
mapa

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXI/275/2013

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Prognoza dochodów budżetowych gminy Złocieniec na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetowe gminy Złocieniec na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Złocieniec w 2013 r.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXI/276/2013

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wielolenia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2024
ZAŁĄCZNIK NR 2
-
objasnienia
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wykaz przedsięwzięć do WPF

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXI/277/2013

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2013

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXI/278/2013

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
ZAŁĄCZNIK
-
mapa

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXXI sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 28 marca 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 18-04-2013 10:23:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 18-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 06-05-2013 10:59:40