sesja XXII - 28 czerwca 2012r.

SESJA NR XXII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 28 czerwca 2012r.

 


 

 

UCHWAŁA NR XXII/185/2012

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXII/186/2012

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2011

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXII/187/2012

w sprawie podziału gminy Złocieniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie obwieszczeń zawierających treść uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w siedzibie Urzędu oraz na terenie sołectw gminy Złocieniec)

UCHWAŁA NR XXII/188/2012

w sprawie podziału gminy Złocieniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

(Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj; poprzez rozplakatowanie obwieszczeń zawierających treść uchwały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w siedzibie Urzędu oraz na terenie sołectw gminy Złocieniec)

UCHWAŁA NR XXII/189/2012

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec  na rok 2012

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXII/190/2012

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec na lata 2012 – 2024

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXII/191/2012

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2011 procesów, o których mowa w art. 3 ustawy o finansach publicznych (rocznego bilansu skonsolidowanego Gminy Złocieniec za rok 2011)

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXII/192/2012

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXII/193/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2012 –2015

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 28 czerwca 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 30-10-2012 14:43:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 30-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 30-10-2012 14:43:36