sesja XVI - 26 stycznia 2012r.

SESJA NR XVI RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 26 stycznia 2012r.

 


 

 

UCHWAŁA NR XVI/146/2012

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
ZAŁĄCZNIK

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVI/147/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.)

UCHWAŁA NR XVI/148/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do realizacji zadania gminy Złocieniec w zakresie pracy z rodziną.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVI/149/2012

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XVI/150/2012

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XVI/151/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na przekazanie nakładów poniesionych przez Gminę Złocieniec na środki trwałe tj.obiekty budowlane i urządzenia oraz środków trwałych tj. obiektów budowlanych i urządzeń jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 29 grudnia 2011 r.)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XVI sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 26 stycznia 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 30-04-2012 09:27:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 16-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 14-05-2012 12:37:43