Konsultacje społeczne

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczneggo i o wolonatariacie na rok 2018 2017-10-03 09:49:42
Raport z konsultacji społecznych "Dotyczących konsultacji społecznych Projektu Programu Rewitalizacji dla gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023" 2017-08-25 11:33:43
Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec 2017-07-07 13:57:02
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 2016-10-10 11:13:42
RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO Z MIESZKAŃCAMI GMINY ZŁOCIENIEC W SPRAWIE ?STRATEGII ROZWOJU GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2015 ? 2025? ODBYTEGO W RAMACH PROJEKTU ?DIALOG OBYWATELSKI POWIATU DRAWSKIEGO? WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2014-07-09 08:01:05
Burmistrz Złocieńca podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych planowanej inwestycji pn. "Przebudowa Targowiska Miejskiego z pawilonami handlowymi i straganami oraz budynkami zaplecza sanitarnego, śmietnika, parkingu i układu komunikacyjnego z podniesieniem poziomu nawierzchni, budowa sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zasilenia elektrycznego" przy ul. Kasztanowej w Złocieńcu 2013-07-27 03:14:09
Burmistrz Złocieńca podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych planowanego przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Maleszewo w Złocieńcu" 2013-07-27 03:12:28