Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Oświata, kultura, kultura fizyczna i sport, organizacje pozarządowe

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Oferta realizacji zadania publicznego - ratownictwo wodne - utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie gminy Złocieniec 2014-09-10 08:45:38
Przyznawanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2013-05-31 12:26:21
Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli,niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych gimnazjów 2013-05-31 12:20:26
Udzielanie dotacji na zadania własne gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu 2013-05-31 12:15:51
Udzielanie dotacji na zadania w otwartych konkursach ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury 2013-05-31 12:08:09
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu do najbliższego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka, zapewniającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 2013-05-31 12:02:29
Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych 2013-05-31 11:54:40
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej 2013-05-31 11:46:14
Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych 2013-05-31 11:39:22
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2013-05-31 11:00:32
Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2013-05-31 10:44:16