KONTAKT TELEFONICZNY

 

WYKAZ NUMERÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOCIEŃCU

Numery bezpośrednie:

Sekretariat Urzędu Miejskiego sekretariat@zlocieniec.pl 943672033
943672099
943672022
943672044
943672066
Biuro Rady Miejskiej um.rada@zlocieniec.pl 943671236
Referat Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy um.promocja@zlocieniec.pl 947128880
Straż Miejska um.straz@zlocieniec.pl 943671272
Urząd Stanu Cywilnego um.usc@zlocieniec.pl 943671490

 

Numery wewnętrzne:

numery dwucyfrowe są numerami wewnętrznymi, które po uzyskaniu połączenia z głównymi numerami urzędu miejskiego, należy wybrać w trybie tonowym w trakcie trwania zapowiedzi głosowej centrali telefonicznej.

 

BURMISTRZ
Krzysztof Zacharzewski
um.burmistrz@zlocieniec.pl 943672022
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Natan Fiutowski
um.zastepca@zlocieniec.pl wew. 24
SKARBNIK GMINY
Teresa Dobroń
um.skarbnik@zlocieniec.pl wew. 25
SEKRETARZ GMINY
Leszek Modrzakowski
um.sekretarz@zlocieniec.pl wew. 23
     

 

 

REFERATY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOCIEŃCU:

 

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU
Główny księgowy
Referat

um.finanse@zlocieniec.pl


wew. 43
wew. 40

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Kierownik referatu
Podatki i opłaty lokalne
Kontrola podatkowa


um.podatki@zlocieniec.pl
um.kontrolapodatkowa@zlocieniec.pl


wew. 53
wew. 52

REFERAT ORGANIZACYJNY I KADR
Kierownik referatu
Stanowisko ds. organizacyjnych
Stanowisko ds. organizacyjnych

 


um.organizacyjny@zlocieniec.pl
um.kadry@zlocieniec.pl
um.archiwumi@zlocieniec.pl  

 


wew. 33
wew. 33
wew. 34

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik referatu
Stanowisko ds. dowodów osobistych

um.obywatelski@zlocieniec.pl


wew. 30
wew. 31

REFERAT STRATEGII, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI GMINY
Kierownik referatu
Stanowisko ds. promocji i turystyki
Stanowisko ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej

 

um.promocja@zlocieniec.pl
um.strategia@zlocieniec.pl

it@zlocieniec.pl

 

 +48947128880

REFERAT INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Kierownik referatu
Stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej
Stanowisko ds. społecznych, ewidencji działalności gospodarczej i koncesji


um.oswiata@zlocieniec.pl
um.kultura@zlocieniec.pl
um.edg@zlocieniec.pl


wew. 42
wew. 42
wew. 49

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I URBANISTYKI
Kierownik referatu
Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami
Stanowisko ds. geodezjium.plan@zlocieniec.pl
um.grunty@zlocieniec.pl
um.geodezja@zlocieniec.plwew. 48
wew. 50
wew. 64
wew. 64

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
Kierownik referatu
Stanowisko ds. inwestycji i utrzymania infrastruktury komunalnej
Stanowisko ds. utrzymania infrastruktury komunalnej


um.inwestycje@zlocieniec.pl
um.gospodarkakomunalna@zlocieniec.pl 


um.drogi@zlocieniec.pl


wew. 26
wew. 26

wew. 44

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik referatu
Stanowisko ds.gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Stanowisko ds.gospodarki odpadami i ochrony środowiska


um.gospodarkaodpadami@zlocieniec.pl
um.odpadykomunalne@zlocieniec.pl

um.odpady@zlocieniec.pl


wew. 45
wew. 45

wew. 46
REFERAT INFORMATYKI
Kierownik referatu
Stanowisko ds.informatyki

um.informatyk@zlocieniec.pl
um.einclusion@zlocieniec.pl
 

wew. 60
     
SAMODZIELNE STANOWISKA:
     

RADCA PRAWNY

um.radca@zlocieniec.pl

wew. 35 

KOMENDANT GMINNY OCHRONY PPOŻ I DO SPRAW OBRONNYCH

um.osp-oc@zlocieniec.pl

wew. 47

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

um.osp-oc@zlocieniec.pl

wew. 47 

STANOWISKO DS. ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH

um.zamowienia@zlocieniec.pl

wew. 44

STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNYCH

um.kontrola@zlocieniec.pl

wew. 61

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH

um.srodkipomocowe@zlocieniec.pl wew. 35
     
POZOSTAŁE:
     

FILIA KOMUNIKACJI W ZŁOCIEŃCU
Rejestracja pojazdów
Prawa jazdy

 
wew. 28
wew. 36 
     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 02-10-2009 11:28:52
Wytworzenie dokumentu: Leszek Modrzakowski 12-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-11-2016 13:08:58