Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Nadbudowa części istniejącego budynku zakładu o część socjalno-biurową, budowa hali produkcyjnej, wykonanie infrastruktury technicznej, w tym.m.in. zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do zbiornika b/o wraz z niezbędną infrastrukturą" na działkach nr 25 i 24/19 obr. 17 Złocieńca 2019-10-15 13:25:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Osiedle Ogród Pałacowy" zlokalizowanego na części działki nr 338/39 obr. 6 Złocieńca - dla społeczeństwa 2019-08-23 10:25:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Osiedle Ogród Pałacowy" zlokalizowanego na części działki nr 338/39 obr. 6 Złocieńca - dla stron postępowania 2019-08-23 10:24:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Osiedle przy Łowieckiej" w Złocieńcu przy ul. Łowieckiej, zlokalizowanego na części działki nr 32 obręb 13 miasta Złocieńca 2019-08-07 08:52:44
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Osiedle Ogród Pałacowy" planowanego do realizacji na części działki nr 338/39 obręb 6 Złocieńca 2019-08-02 13:26:08
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Osiedle przy Łowieckiej" w Złocieńcu na części działki nr 32 obręb 0013 Złocieńca 2019-07-05 14:21:50
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Osiedle Ogród Pałacowy" w Złocieńcu na części działki nr 338/39 obręb 0006 Złocieńca 2019-01-08 07:12:58
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających - przedsięwzięcie pn. "Osiedle Ogród Pałacowy" na części działki nr 338/39 obręb 0006 Złocieńca 2019-01-07 16:35:09
Obwieszczeniu o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Osiedle Ogród Pałacowy" w Złocieńcu na części działki nr 338/39 obręb 0006 miasta Złocieńca 2018-12-24 13:35:37
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego, na który składać się mają hala produkcyjna, w której zlokalizowana będzie lakiernia proszkowa oraz hala magazynowa przeznaczona pod magazyn gotowych wyrobów stalowych, połączone łącznikiem" na działce nr 3/1 obręb 13 Złocieńca oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu tego postępowania do czasu przedłożenia raportu 2018-11-28 15:15:20
Obwieszczenie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno w Nadleśnictwie Złocieniec 2018-11-21 15:34:42
Obwieszczenie do stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno w Nadleśnictwie Złocieniec 2018-11-21 15:33:58
Zawiadomienie o zakończeniu zabierania materiału dowodowego - przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno w Nadleśnictwie Złocieniec" 2018-10-24 07:40:59
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno w Nadleśnictwie Złocieniec" 2018-10-24 07:39:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Zakład Ciepłownictwa Sp z .o.o. w Złocieńcu z elektrociepłownią na biogaz Złocieniec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2018-08-29 14:47:55
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno w Nadleśnictwie Złocieniec 2018-08-10 13:03:06
?Osiedle Ogród Pałacowy? w Złocieńcu przy ul. Ogród Pałacowy zlokalizowane na części działki nr 338/39, obręb 0006 miasta Złocieniec 2018-01-30 14:39:31
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś w spr. Rozbudowy zakładu produkcyjnego Teamdress Drawa w Złocieńcu o cz. magazynową przy ul. Piaskowej - dokument stracił ważność 2017-12-18 11:15:40
Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Złocieniec, miejscowości Darskowo 2017-08-08 13:03:19
Rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych polegająca na budowie instalacji gazu naziemnego LPG na działce nr 23/1 w obr. 17 położonej przy ul. Piaskowej 8 w Złocieńcu 2017-06-14 08:38:10
Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Złocieniec 2017-04-10 14:31:03
obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium o sygn. akt SKO.4170.2028.2016, uchylającą decyzję Burmistrza Złocieńca z dnia 15 stycznia 2014 r. o sygn. akt RG-IV/7625/13/2010 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie miejscowości Rzęśnica, na działkach nr 213/2, 276/1 i 279 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 2017-01-12 09:38:44
Podniesienie innowacyjności STM Sp. z o. o. w Złocieńcu poprzez rozbudowę zakładu i wdrożenie w maszynach innowacyjnych rozwiązań opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i opatentowanych rozwiązaniach wpływających na proces ich instalacji oraz naprawy i konserwacji dla zakładu STM Sp. z o. o. zlokalizowanego na dz. ewid. nr 25 w Złocieńcu przy ul. Piaskowej 2016-12-30 07:49:17
obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydniu decyzji o sygn. akt SKO.4170.2028.2016, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrza Złocieńca z dnia 15 stycznia 2014 r. o sygn. akt RG-IV/7625/13/2010 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie miejscowości Rzęśnica, działki nr 213/2, 276/1 i 279, mocą której uchylono decyzję organu I instancji i umorzono postępowanie w sprawie 2016-11-15 15:45:02
Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych "Osiedle Zielone" 2016-11-03 13:41:28
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości powyżej 1 km wraz z tłocznią ścieków dla m. Rzęśnica i ul. Brzozowej w Złocieńcu 2016-09-15 14:15:51
Budowa budynku inwentarskiego dla stada bydła rasy Limousine o obsadzie 150 DJP, wiaty na siano, płyty na kiszonkę, płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na cz. dz. 177 w obr. Stare Worowo w gminie Złocieniec 2016-09-15 13:56:25
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Darskowo-Rzęśnica - dokument stracił ważność 2016-09-07 07:45:30
Dotyczy zmiany decyzji dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu 5 budynków mieszkalno - usługowych obejmujących 4 budynki mieszkalne wielorodzinne oraz 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2016-09-01 13:41:59
Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Zakład ciepłownictwa Sp. z o. o. w Złocieńcu z elektrociepłownią na biogaz Złocieniec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2016-08-23 07:42:52
Przebudowa publicznej drogi gminnej Nr G580092 położonej na terenie działek nr ewid. 82 obręb ewid. Darskowo oraz nr ewid. 237/1 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2016-07-13 13:26:07
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrza Złocieńca o umorzeniu postępowania w spr. budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej 2016-06-22 13:27:30
Powiększenie istniejącego stada bydła rasy Limousine, o obsadzie 156 DJP, do wielkości 306 DJP, budowie budynku inwentarskiego, wiaty na siano, płyty na kiszonkę oraz płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną w gminie Złocieniec, na terenie północno zachodniej części działki 177, obręb 0022 Stare Worowo, miejscowość Stare Worowo 2016-05-31 12:55:35
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009LIFEDrawaPL - Zadanie Złocieniec (C4) 2016-05-31 11:55:30
Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat samochodowy jednostanowiskowy 2016-04-26 14:24:38
Zmiana sposobu użytkowania b. bazy paliw w miejscowości ZŁocieniec 2016-04-26 14:15:09
Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW zlokalizowanej na działce nr 81/28 w miejscowości DARSKOWO, gm. Złocieniec, do mocy elektrycznej 1,5 MW wraz z budową nowych obiektów infrastruktury technicznej 2016-03-24 15:16:59
Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW zlokalizowanej na działce nr 35/38, w miejscowości ZŁOCIENIEC, do mocy elektrycznej 1,5 MW wraz z budową nowych obiektów infrastruktury technicznej 2016-03-24 15:16:12
Podniesienie innowacyjności STM Sp. z o. o. w Złocieńcu poprzez rozbudowę zakładu, wdrożenie nowych procesów produkcyjnych i wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów: rotacyjnej maszyny rozdmuchowej, maszyn rozlewniczych i linii technologicznych, opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i opatentowanych rozwiązaniach dla zakładu STM Sp. z o. o. w Złocieńcu zlokalizowanego na działce 25 w Złocieńcu 2016-03-18 11:31:26
MODERNIZACJA SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ZŁOCIEŃCU - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złocieńcu 2 2016-02-25 15:21:55
MODERNIZACJA SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ZŁOCIEŃCU - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złocieńcu 2016-02-02 09:12:18
Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-09-15 14:49:54
Budowa oczyszczalni ścieków w Złocieńcu 2015-07-09 09:41:15
Stworzenie przy ul. Piaskowej 4 w Złocieńcu PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH dla mieszkańców Gminy Złocieniec 2014-09-17 11:35:50
Zmiana zagospodarowania terenu - zalesienie działki o nr ewid. 37 obr. Stawno o powierzchni 0,4147 ha stanowiącej pastwisko IV klasy 2014-06-05 13:33:08
Budowa osiedla mieszkaniowego ul. Dębowa i ul. Bukowa 2014-04-15 11:13:41
Przebudowa mostu na rzece Drawa w m. Złocieniec w ciągu drogi powiatowej nr 2043Z w km 0+325 (ul. St. Staszica) 2014-04-03 08:38:23
Budowa stacji paliw z myjnią samochodową 2014-02-21 08:25:20
Postępowanie z udziałem społeczeństwa 2009-02-11 14:56:50
POSTANOWIENIA 2008-03-18 12:57:12
Informacja o INNYCH WYDANYCH DECYZJACH o środowiskowych uwarunkowaniach 2008-03-18 12:57:02
OGŁOSZENIA o wszczęciu postępowania 2008-03-18 12:56:52