Stanowienie aktów publicznoprawnych

Na podstawie upoważnień ustawowych Rada Miejska w Złocieniec stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy.

Akty prawa miejscowego stanowione są w sprawach:
- węwnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
- organizacji urzedów i instytucji gminnych,
- zasad zarządu mieniem gminy,
- zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

W uzasadnionych przypadkach Rada Miejska może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

  1. Akty prawa miejscowego Rada Miejska ustanawia w formie uchwały.
  2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz, w formie zarządzenia.
  3. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie i kieruje do publikacji.
  4. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 18-07-2006 14:28:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 18-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 18-07-2006 14:28:18