Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

 

Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Waldemar Sabat
Stanowisko podlega bezpośrednio Burmistrzowi.


 

Do zadań stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, w szczególności:

a) planowanie zadań obrony cywilnej poprzez opracowanie i bieżącą aktualizację planu obrony cywilnej gminy;
b) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem stanowiska Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz warunków do uruchomienia i pracy tego stanowiska;
c) prowadzenie i koordynowanie spraw obrony urzędu;
d) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej, w tym przygotowywanie zarządzeń i wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy dotyczących wykonywania zadań obrony cywilnej przez wyznaczone podmioty na terenie gminy oraz współdziałanie z nimi w tym zakresie;
e) wykonywanie zadań związanych z formowaniem, organizowaniem i prowadzeniem szkolenia organów kierowania oraz formacji obrony cywilnej;
f) organizowanie i nadzorowanie bazy magazynowej obrony cywilnej oraz planowanie i realizacja logistycznego zabezpieczenia działań obrony cywilnej poprzez zaopatrzenie w sprzęt, umundurowanie i środki;
g) organizacja współdziałania uczestników przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej w gminie poprzez ustalanie zadań instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy w zakresie:

- przygotowywania i organizowania ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
- planowania i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuacji ludności,
- planowania i zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
- planowania i zapewnienia ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy;

h) upowszechnianie wiedzy i informacji o działaniu obrony cywilnej;
i) wdrożenie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania, oraz systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców;

2) prowadzenia spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, w szczególności:

a) monitorowanie zagrożeń występujących na obszarze gminy związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz programowanie procesu zapobiegania tym zagrożeniom,
b) koordynowanie opracowania i aktualizacji gminnego planu reagowania,
c) opracowanie procedur reagowania kryzysowego do działania Gminnego Centrum Reagowania oraz zespołu reagowania,
d) opracowanie, uruchomienie i nadzór nad systemem łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego,
e) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu kompleksowego zarządzania kryzysowego,
f) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz zwalczania i usuwania ich skutków;
g) współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Siłami Zbrojnymi RP i innymi podmiotami zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie:

- wymiany informacji o zagrożeniach,
- koordynacji działań ratowniczych,
- informowania ludności o zdarzeniach,
- kierowania i koordynacji ewakuacją ludności z terenów dotkniętych klęską lub zagrożonych,
- likwidacji i usuwania skutków zagrożeń na zasadach określonych w ustawach;

h) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;
i) zawiadamianie właściwych organów wojskowych o faktach znalezienia na terenie gminy niewypałów i niewybuchów.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 25-11-2005 12:32:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 25-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 03-04-2014 10:11:09