Karta informacyjna - organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych

 

KARTA USŁUG 1/IS

Organizowanie imprez artystycznych

 i rozrywkowych

Wymagane dokumenty:

1)       zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej i rozrywkowej – druk do pobrania (druk do pobrania) .

Opłaty:

1)       nie pobiera się.

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

Sekretariat I p. pokój nr 11

ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

tel. (094) 36 – 720 – 22 /-33 / 44 / 66 / 99 / fax 367-16-18

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Referat odpowiedzialny za realizację zadania:

Referat Infrastruktury Społecznej pok. 1

ul. Wolności 10; 78-520 Złocieniec

tel. (094) 36 – 720 – 22 /-33 / 44 / 66 / 99 / wew. 42

Termin i sposób załatwienia sprawy :

·         Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

·         W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

·         Decyzję  o zakazie odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia  zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

Uwagi:

1)     dotyczy imprez artystycznych i rozrywkowych odbywających się poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy,

2)      imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec,

pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem (burmistrz może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu tych wymagań).

Tryb odwoławczy:

·         Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 34- 37 ( Dz. U.z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.).

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

Opracował:

Jolanta Dołbniak

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Irena Szmidt

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 17-10-2005 13:02:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 17-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 25-09-2006 07:57:41