Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy w drodze przetargu

 

KARTA USŁUG 1/RG

 

Zbywanie nieruchomości zabudowanych

i niezabudowanych gminy w drodze przetargów

Wymagane dokumenty:

 

1)       wniosek o nabycie nieruchomości.

 

Opłaty:

 

1)       od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

Referat Gospodarki Gruntami, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 4 i 5

ul. Wolności 10; 78-520 Złocieniec

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / wew. 46 i 48

lub

Sekretariat I p. pokój nr 11

ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99/  fax 367-16-18

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt  7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy :

1)       postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych,

2)       po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości,

3)       warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie,

4)       w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz.1758 ),

5)       wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu,

6)       uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną , którą reprezentuje,

7)       nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,

8)       łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni,

9)       sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:

·         Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

 

Podstawa prawna:

·         Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, dział II, rozdział 4 (Dz.U. z  2004 r. Nr  261 , poz. 2603 );

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108).

 

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Janusz Raczyc

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

 

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Anna Tobiasz

 

 

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

 

 29-08-2005

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 29-08-2005 15:50:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 29-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 24-09-2006 23:13:36