Wykonywanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców

KARTA USŁUG 7/SO

Wykonywanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców

Wymagane dokumenty :

A. Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały:

1)       karta pobytu stałego lub zezwolenie na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2)       wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego (druk do pobrania ),

3)       dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, ujawniający osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.

B. Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy:

Cudzoziemiec melduje się na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż określony w wizie, umowie o ruchu bezwizowym lub zezwoleniu na zamieszkanie na czas określony.

1)       aktualny paszport, karta pobytu czasowego lub zezwolenie na zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony,

2)       wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego (druk do pobrania),

3)       dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, ujawniający osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.

Opłaty:

1)       czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

Referat Spraw Obywatelskich, pok. 2 (parter)

tel. (094) 36 – 720 – 22 /-33 / 44 / 66 / wew. 30, 31

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy :

·         W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie,

·         W wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca.

Tryb odwoławczy:

·        Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm).

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

Opracował:

Celestyna Łuczak

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Celestyna Łuczak

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 16:06:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 11-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 15-02-2007 10:06:38