Zameldowanie na pobyt stały

 

KARTA USŁUG 10/SO

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty :

1)       dokument stwierdzający tożsamość,

2)       książeczka wojskowa - dla osób podlegających obowiązkowi wojskowemu,

3)       wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego (druk do pobrania),

4)       dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale osobnej kwatery stałej) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.

Opłaty:

1)       czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

Referat Spraw Obywatelskich, pok. 2 (parter)

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / wew. 30, 31

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy :

1)       załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

2)       w wyniku dokonania zameldowania interesant otrzymuje poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

Uwagi:

1)       W przypadku zameldowania na pobyt stały osoby, której poprzednie miejsce pobytu stałego mieściło się poza obszarem działania Urzędu ( teren gminy Złocieniec), podczas dokonywania czynności zameldowania należy bezwzględnie okazać poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego).

2)       Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie.

Tryb odwoławczy:

·        Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Zachodniopomorski) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Złocieńcu.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm)

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

Opracował:

Celestyna Łuczak

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Celestyna Łuczak

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 16:05:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 11-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 15-02-2007 10:03:10