Zmiana nazwiska osoby pełnoletniej

 

KARTA USŁUG 14/USC

Zmiana nazwiska osoby pełnoletniej

Wymagane dokumenty:

1)       podanie z uzasadnieniem, które pozwoli na zmianę nazwiska,

2)       kawaler – panna, odpis zupełny aktu urodzenia,

3)       osoba pozostająca w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku udzielonego rozwodu przez sąd – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,

4)       w przypadku śmierci małżonka – drugiego z rodziców – odpis skrócony aktu zgonu,

5)       jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci – odpisy zupełne aktów urodzeń dzieci,

6)       zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletnich dzieci (oświadczenie składa się przed   kierownikiem urzędu stanu cywilnego),

7)       zgoda dziecka, które ukończyło 14 lat, na zmianę nazwiska (oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,

8)       jeżeli drugi z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej – prawomocny wyrok sądu,

9)       w razie braku porozumienia między rodzicami – prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zmianę nazwiska,

10)    inne dokumenty, uzasadniające zmianę nazwiska, ustalenie pisowni lub brzmienia nazwiska.

Opłaty:

1)    decyzja o zmianie nazwiska – opłata skarbowa 37,00 zł – cz. I, kol. 2, pkt 7 załącznika do niżej powołanej ustawy,

2)       decyzja o ustaleniu brzmienia nazwiska albo pisowni nazwiska – opłat skarbowa 22,00 zł – cz. I, kol. 2, pkt 6 załącznika do niżej powołanej ustawy,

3)       załączniki do podania – opłat skarbowa 0,50 zł – cz. I kol. 2. pkt 2 załącznika do niżej powołanej ustawy,

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U Nr 225, poz. 1635)

 

Wszelkie opłaty można dokonywać na konto urzędu bez prowizji w oddziale Banku PKO BP – ul.  Wolności w Złocieńcu.

konto nr: 84 1020 2847 0000 1202 0056 07 63

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd stanu cywilnego właściwy na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy,
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

Urząd Stanu Cywilnego, parter pokój nr 1,

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / wew. 39 lub bezpośredni 36 – 714 – 90

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy :

·         Niezwłocznie, po uprawomocnieniu się decyzji. nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia podania.

Tryb odwoławczy:

·         Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (jedn. tekst: Dz.U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 z późn. zm.).

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

Opracował:

Barbara Chałupnik

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Barbara Chałupnik

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 15:49:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 11-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Gradek 01-03-2007 12:31:02