Zmiana imienia / nazwiska osoby małoletniej

 

KARTA USŁUG 15/USC

Zmiana imienia / nazwiska osoby małoletniej

Wymagane dokumenty:

1)       podanie z uzasadnieniem, które pozwoli na zmianę imienia / nazwiska,

2)       odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego dziecka,

3)       zgoda rodziców na zmianę imienia / nazwiska małoletniego dziecka (oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego).

4)       zgoda dziecka, które ukończyło 14 lat, na zmianę imienia / nazwiska (oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego),

5)       w przypadku zgonu jednego z rodziców – odpis skrócony aktu zgonu,

6)       jeżeli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej – prawomocny wyrok sądu,

7)       w razie braku porozumienia między rodzicami – prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zmianę imienia / nazwiska,

8)       inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia / nazwiska, ustalenia pisowni imienia / nazwiska, bądź brzmienia imienia / nazwiska.

Opłaty:

1)       decyzja o zmianie imienia / nazwiska – opłata skarbowa 37,00 zł – cz. I, kol. 2, pkt 7 załącznika do niżej powołanej ustawy,

2)       decyzja od ustalenia pisowni imienia / nazwiska, bądź brzmienia imienia / nazwiska – opłata skarbowa 22,00 zł – cz. I, kol. 2, pkt 6 załącznika do wyżej powołanej ustawy,

3)       załącznik do podania – opłata skarbowa 0,50 zł – cz. I kol. 2, pkt 2 załącznika do niżej powołanej ustawy,

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U Nr 225, poz. 1635)

Wszelkie opłaty można dokonywać na konto urzędu bez prowizji w oddziale Banku PKO BP – ul.  Wolności w Złocieńcu.

konto nr: 84 1020 2847 0000 1202 0056 07 63

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd stanu cywilnego właściwy na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy,
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

Urząd Stanu Cywilnego, parter pokój nr 1,

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 /wew. 39 lub bezpośredni 36 – 714 – 90

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy :

·         Niezwłocznie, po uprawomocnieniu się decyzji. nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia podania.

Tryb odwoławczy:

·        Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (jedn. tekst: Dz.U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 z późn. zm.).

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

Opracował:

Barbara Chałupnik

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Barbara Chałupnik

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 15:47:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 11-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Gradek 01-03-2007 12:33:14