Zmiana imienia osoby pełnoletniej

 

KARTA USŁUG 13/USC

Zmiana imienia osoby pełnoletniej

Wymagane dokumenty:

1)       podanie z uzasadnieniem, które pozwoli na zmianę imienia,

2)       kawaler – panna, odpis zupełny aktu urodzenia,

3)       osoba pozostająca w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku udzielonego rozwodu przez są - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,

4)       w przypadku śmierci małżonka – odpis skrócony aktu zgonu,

5)       gdy są małoletnie dzieci – odpisy skrócone aktów urodzeń dzieci,

6)       inne dokumenty uzasadniające zmianę pisowni imienia lub ustalenia brzmienia imienia.

Opłaty:

1)       decyzja o zmianie imienia – opłata skarbowa 37,00 zł - cz. I, kol. 2, pkt 7 załącznika do niżej powołanej ustawy;

2)       decyzja o ustaleniu brzmienia albo pisowni imienia – opłata skarbowa 22,00 zł – cz. I kol. 2, pkt 6 załącznika do niżej powołanej ustawy;

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U Nr 225, poz. 1635)

Wszelkie opłaty można dokonywać na konto urzędu bez prowizji w oddziale Banku PKO BP – ul.  Wolności w Złocieńcu.

konto nr: 84 1020 2847 0000 1202 0056 07 63

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd stanu cywilnego właściwy na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy,
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

Urząd Stanu Cywilnego, parter pokój nr 1,

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / wew. 39 lub bezpośredni 36 – 714 – 90

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy :

·         Niezwłocznie, po uprawomocnieniu się decyzji. nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia podania.

Tryb odwoławczy:

·        Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem kierownika USC.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (jedn. tekst: Dz.U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 z późn. zm.).

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

Opracował:

Barbara Chałupnik

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Barbara Chałupnik

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 15:59:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 11-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Gradek 01-03-2007 12:39:27