Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

KARTA USŁUG 6/USC

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Wymagane dokumenty:

1)       dokument stwierdzający tożsamość,

2)       odpis skrócony aktu urodzenia,

3)       dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,

4)       pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ponadto :

5)       wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,

6)       rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Opłaty:

         sporządzenie aktu małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - opłata skarbowa 84,00 zł – cz. I, kol. 2, pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U Nr 225, poz. 1635)

Wszelkie opłaty można dokonywać na konto urzędu bez prowizji w oddziale Banku PKO BP – ul.  Wolności w Złocieńcu.

konto nr: 84 1020 2847 0000 1202 0056 07 63

 

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

Urząd Stanu Cywilnego, parter pokój nr 1,

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / wew. 39 lub bezpośredni 36 – 714 – 90

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy :

·         Niezwłocznie - nie później niż w terminie 3 dni od złożenia dokumentów.

·         Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Uwagi:

·         Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wg miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, dla obojga nupturientów.

Tryb odwoławczy:

·         Nie przysługuje

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),

·         Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), Dział I.

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

Opracował:

Barbara Chałupnik

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Barbara Chałupnik

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 15:54:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 11-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Gradek 01-03-2007 12:36:47