Uznanie dziecka

KARTA USŁUG 9/USC

Uznanie dziecka

Wymagane dokumenty :

1.        pisemne oświadczenie ojca o uznaniu dziecka,

2.        dokumenty tożsamości matki i ojca dziecka,

3.        panna, wdowa lub rozwiedziona – odpis skrócony aktu urodzenia, lub

4.        wdowa – odpis skrócony aktu zgonu małżonka, lub

5.        rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Opłaty:

·         przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka - jest zwolnione od opłaty skarbowej od czynności urzędowych - cz. I, kol. 4, pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U Nr 225, poz. 1635).

Wszelkie opłaty można dokonywać na konto urzędu bez prowizji w oddziale Banku PKO BP – ul.  Wolności w Złocieńcu.

konto nr: 84 1020 2847 0000 1202 0056 07 63

 

Miejsce złożenia dokumentów :
            
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

Ul. Stary Rynek 3; 78-520 Złocieniec

                Urząd Stanu Cywilnego, parter pokój nr 1,

                tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / wew. 39 lub bezpośredni 36 – 714 – 90

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Oświadczenie o uznaniu dziecka można również złożyć w każdym innym urzędzie stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia sprawy :

·         W dniu stawienia się stron

Uwagi:

1.        Dziecko można uznać w następujących przypadkach:

·jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,

·jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.

2.        Na uznanie dziecka musi wyrazić zgodę matka.

3.        Uznanie dziecka polega na złożeniu przez mężczyznę dobrowolnego oświadczenia, że jest ojcem dziecka.

4.        Uznać dziecko może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną zdolność do czynności prawnych.

5.        Można uznać dziecko: małoletnie, pełnoletnie (potrzebna jest jego zgoda) oraz nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte,

6.        Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.

Tryb odwoławczy:

·        Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),

·         Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), Dział I.

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

Opracował:

Barbara Chałupnik

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Barbara Chałupnik

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 15:51:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 11-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Gradek 01-03-2007 12:23:32