Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wniosek o pomoc materialną dla ucznia

 

 

KARTA USŁUG 3/IS

 

Pomoc materialna dla ucznia-

STYPENDIUM SZKOLNE

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Wymagane dokumenty:

 

1)       wniosek o pomoc materialną dla ucznia – (druk do pobrania),

2)       załączniki do wniosku – szczegółowo wypisane we wniosku.

 

Opłaty:

 

1)       nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

Referat Infrastruktury Społecznej pokój nr 1 /parter/

ul. Wolności 10; 78-520 Złocieniec

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / fax 367-16-18

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Referat odpowiedzialny za realizację zadania:

Referat Infrastruktury Społecznej pok. 1 /parter/

ul. Wolności 10; 78-520 Złocieniec

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99/ wew. 42

Termin i sposób załatwienia sprawy :

1.        Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków  obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – od 01 października do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2.        O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3.        Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie - nie później niż w terminie jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wniosku.

 

Uwagi:

Pomoc materialna przysługuje:

·         uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

·         wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

·         uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień  szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

·         słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Tryb odwoławczy:

·         Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm);

·         KPA

·         Uchwała Nr XXXI/227/2005 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 31 marca 2000r.

 

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Jolanta Dołbniak

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

 

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.l

 

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Bogusława Jędrzejczak

Data

 

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

29-08-2005 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 29-08-2005 15:47:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Jędrzejczak 12-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 01-09-2011 06:55:53