Klasyfikacje PKWiU, KŚT i PKD

 

Od 1 stycznia 2004 roku weszły w życie zmienione przepisy określające zasady ewidencji działalności gospodarczej. Można załatwić trzy sprawy: zarejestrować działalność, złożyć wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON oraz dokonać zgłoszenia identyficyjnego / aktualizacyjnego NIP. Opłaty z tytułu wpisu pozostają bez zmian:

 

- 100 zł. za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

-  50 zł. za dokonanie zmiany.

 

Przepisy ustawy precyzują, jakie dane powinny znaleźć się w zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji. Do tej pory wystarczyło ogólne określenie przedmiotu działalności np. usługi transportowe, handlowe itp.

 

Od tego roku każdy rodzaj wykonywanej działalności będzie oznaczony kodem cyfrowym, zgodnie z jednolitym zunifikowanym zbiorem opisów, jakim jest

 

 

 

Każdy przedsiębiorca otrzyma pomoc urzędnika, w razie wątpliwości, co do sposobu posługiwania się identyfikacją kodową.

         Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej mają uzupełnić, w terminie do końca 2004 roku, pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia o wpisie, brakujące dane, jak oznaczenie kodem cyfrowym swojej działalności zgodnie z PKD.

 

         Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej można uzyskać w: Uzędzie Miasta i Gminy w Złocieńcu przy ul. Wolności 10 pok. 21 lub telefonicznie pod nr 094/ 36 72 022 wew. 49 w Referacie Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Polska Klasyfikacja Działalności - PKD

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 26-11-2004 07:03:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 20-09-2007 10:56:02