Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

KARTA USŁUG 3/SGP

 

Zgłoszenie zmiany we wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty:

 

1) zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (druk do pobrania)

2)   dowód wpłaty.

 

Opłaty:

 

Opłata stała za dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 50 zł,

 

Ulgi – nie przewiduje się.

 

Wszelkie opłaty można dokonywać na konto urzędu bez prowizji w oddziale Banku PKO BP – ul.  Wolności w Złocieńcu.

 

konto nr: 84 1020 2847 0000 1202 0056 07 63

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

ul. Wolności 10; 78-520 Złocieniec

Referat d/s Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy; pok. nr 21

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / wew. 45, 49.

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt – 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy :

 

·         Niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.

Uwagi:

1)       ewidencja działalności gospodarczej jest jawna,

2)       zgłoszenie zmiany do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno nastąpić w przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu tzn.:
1) oznaczenia przedsiębiorcy,
2) oznaczenia miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy,
3) określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
4) wskazania miejsca wykonywania działalności gospodarczej

5) wskazanie daty rozpoczęcia działalności.

3)       zgłoszenie zmiany do wpisu w ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać wskazanie daty rozpoczęcia działalności po zmianie.

4)       organ ewidencyjny dokonuje zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stosownie do zgłoszenia oraz doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

5)       organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu gdy:

a)       zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,

b)      zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

c)       prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

6)       przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .

 

Tryb odwoławczy:

·         Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.

 

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej, art. 88 b, c, d,  (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

 

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

 

 

 

 

Opracował:

Androna Sawościanik

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

 

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Małgorzata Janus

 

 

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 15:37:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 29-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 07-03-2008 10:32:43