Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

KARTA USŁUG 2/SGP

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty :

1)       zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

(druk do pobrania),

2)       dowód wpłaty.

Opłaty:

1)       opłata stała za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 100 zł.


Ulgi – nie przewiduje się.

Wszelkie opłaty można dokonywać na konto urzędu bez prowizji w oddziale Banku PKO BP – ul.  Wolności w Złocieńcu.

konto nr: 84 1020 2847 0000 1202 0056 07 63

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu

ul. Wolności 10; 78-520 Złocieniec

Referat d/s Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy; pok. nr 21

tel. (094) 36 – 720 – 22 / 33 / 44 / 66 / 99 / wew. 45, 49.

godziny urzędowania: pon, wt. śr. pt. 7.00-15.00; czw. 8.00-16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy :

·         Niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Uwagi:

1)       ewidencja działalności gospodarczej jest jawna,

2)       zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

a)       oznaczenie przedsiębiorcy,

b)       oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,

c)       określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,

d)       wskazanie daty rozpoczęcia działalności.

3)       organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia,

4)       organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu gdy:

a)       zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,

b)      zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

c)       prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

5)       przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .

Tryb odwoławczy:

·         Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej, art. 88 a, b, c, (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Adres www:

Niniejsza karta do pobrania również na stronie:

http://www.bip.zlocieniec.pl/ w zakładce „PORADNIK INTERESANTA”;

e-mail: poczta@zlocieniec.pl

Miejsce na notatki:

 

Opracował:

Androna Sawościanik

Data

26-07-2005

Sprawdził:

Leszek Modrzakowski

Data

26-07-2005

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy w Złocieńcu

Data

26-07-2005

Zarządzenie Wew. Nr 19/2005 z dnia 26 lipca 2005r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Małgorzata Janus

Wprowadził do BIP:

Ireneusz Sabat

Data

 29-08-2005

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 11-07-2006 15:35:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 29-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 07-03-2008 10:29:36