Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2019.06.27 - IX sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu

IX sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu

która odbyła się 27 czerwca 2019 roku

 


 

UCHWAŁA NR IX/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy Złocieniec za rok 2018 oraz udzielenia Burmistrzowi Złocieńca wotum zaufania z tego tytułu.
(Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy Złocieniec za rok 2018 oraz udzielenia Burmistrzowi Złocieńca wotum zaufania z tego tytułu.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
bilans z wykonania
ZAŁĄCZNIK NR 2 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2018
(Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2018.
(Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Złocieniec w 2019 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 3 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 4 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 5 - mapa
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2019r.)

UCHWAŁA NR IX/79/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody.
(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR IX/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2018.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
(Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2019 – 2027.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Polityka Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
(Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2019.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2019
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2019
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2019
ZAŁĄCZNIK NR 4 - przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2019
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR IX/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, a w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.
(Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
(Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie rozpatrzenia petycji.
(Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie współdziałania Gminy Złocieniec i Miasta Białogard poprzez powierzenie Miastu Białogard  zadania publicznego Gminy Złocieniec w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt.
(Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR IX/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Złocieniec.
(Uchwała  wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2019r.)

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO z IX sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 27 czerwca 2019 r.

Relacja video z obrad sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 27 czerwca 2019 roku --------------> FILM VIDEO

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 10-07-2019 07:28:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 10-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 10-07-2019 08:04:33