Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Złocieńcu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z dnia 30 grudnia 1999r.

 

Dz.U.99.111.1291

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zwanych dalej "podatnikami".

§ 2. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego na zasadach określonych w rozporządzeniu nie dotyczy podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

§ 3. 1. Podatnicy zaopatrują się w formularze zgłoszeń identyfikacyjnych w urzędzie skarbowym lub organie podatkowym gminy (miasta) właściwym według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

2. Podatnicy składają wypełnione zgłoszenie identyfikacyjne w organie podatkowym gminy (miasta), właściwym dla podatku, z którego wynika obowiązek ewidencyjny, nie później niż w terminie:

1) złożenia pierwszej deklaracji na podatek,

2) dokonania pierwszej wpłaty podatku,

3) płatności pierwszej raty podatku, jeżeli wpłata następuje po terminie

- po dniu 1 stycznia 2000 r.

3. Organ podatkowy gminy (miasta) sprawdza i potwierdza poprawność oraz kompletność wypełnionego zgłoszenia identyfikacyjnego, a następnie przekazuje je urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, w terminie 30 dni od dnia złożenia formularza zgłoszenia.

4. W przypadku gdy powodem dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego jest:

1) podatek rolny oraz leśny lub od nieruchomości - zgłoszenia należy dokonać jednokrotnie w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla podatku rolnego,

2) podatek od nieruchomości i leśny - właściwy jest organ podatkowy gminy (miasta) dla podatku od nieruchomości,

3) jeden z podatków wymienionych w pkt 1, płacony w więcej niż jednym organie podatkowym gminy (miasta) - właściwy jest wybrany przez podatnika jeden z tych organów podatkowych.

§ 4. 1. Podatnicy obowiązani są do aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji na podatek lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku.

2. Podatnicy składają zgłoszenie aktualizacyjne w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla płaconego przez podatnika podatku. Organ podatkowy gminy (miasta) sprawdza i potwierdza poprawność wypełnionego zgłoszenia aktualizacyjnego, a następnie, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez podatnika, przekazuje je do urzędu skarbowego, o którym mowa w § 3 ust. 3. W przypadku gdy powodem dokonania aktualizacji jest więcej niż jeden podatek, przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacji danych stosuje się odpowiednio wzory formularzy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 16, poz. 144).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 03-11-2004 16:15:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 03-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 03-11-2004 16:15:55