Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego, na który składać się mają hala produkcyjna, w której zlokalizowana będzie lakiernia proszkowa oraz hala magazynowa przeznaczona pod magazyn gotowych wyrobów stalowych, połączone łącznikiem" na działce nr 3/1 obręb 13 Złocieńca oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu tego postępowania do czasu przedłożenia raportu