Ogłoszenie o przetargu na loakl użytkowy w Rzęśnicy