Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XLIII.266.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złocieniec. 2018-06-12 09:57:57
UCHWAŁA NR XLIII.265.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Złocieniec na 2018 rok. 2018-06-12 09:57:25
UCHWAŁA NR XXXVIII.229.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Złocieniec na 2018 rok. 2018-06-12 09:56:28
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno - prawny za I kwartał 2018 rok 2018-04-26 08:10:08
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za I kwartał 2018 roku 2018-04-25 07:52:58
UCHWAŁA NR XXXII.172.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Złocieniec na 2018 rok. 2018-04-16 09:57:03
Uchwała Nr XX.127.Z.2018 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Złocieniec na 2018 rok 2018-02-23 07:45:40
Uchwała NR VII.59.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 styczna 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Złocieniec na 2018 rok. 2018-01-18 09:07:32
Uchwała NR VII.58.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 styczna 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złocieniec. 2018-01-18 09:06:52
UCHWAŁA NR XLIII/378/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2018-2040 2018-01-05 11:06:05
UCHWAŁA NR XLIII/377/2017 w sprawie budżetu gminy Złocieniec na rok 2018 2018-01-05 11:05:05
Uchwała NR CXXXIX.606.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na 2018 rok. 2018-01-04 08:47:41
Uchwała NR CXXXIX.605.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec 2018-01-04 08:46:13
Uchwała NR CXXXIX.604.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Złocieniec na 2018 r. 2018-01-04 08:45:11
Projekt wieloletniej prognozy finansowej WPF gminy Złocieniec na lata 2018 - 2040 2017-12-20 14:31:41
Projekt budżetu gminy Złocieniec na rok 2018 2017-12-20 14:26:13