Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu