Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2017 r.