Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2017 r.