Odwołanie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę Kawiarni na "Wyspie Ostrów"