Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2017


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 02.01.2017

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 05.01.2017

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 05.01.2017

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 05.01.2017

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 05.01.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 05.01.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 12.01.2017

w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego, określenia
wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
ustalenia sposobu i miejsca ich udostępniania oraz terminów i szczegółowych zasad składania
wypełnionych zgłoszeń do realizacji budżetu obywatelskiego na terenie gminy Złocieniec w
2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 12.01.2017

w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 13.01.2017

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 13.01.2017

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku na terenie
gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 11
z dnia 16.01.2017

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w
otwartych konkursach dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 12
z dnia 16.01.2017

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 23.01.2017

w sprawie centralizacji rozliczeń od towarów i usług gminy Złocieniec

ZARZĄDZENIE NR 14
z dnia 25.01.2017

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 30.01.2017

w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 16
z dnia 14.02.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 17
z dnia 14.02.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 18
z dnia 14.02.2017

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 19
z dnia 14.02.2017

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 20
z dnia 16.02.2017

w sprawie zmiany budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 21
z dnia 27.02.2017

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 22
z dnia 07.03.2017

w  sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

ZARZĄDZENIE NR 23
z dnia 07.03.2017

w sprawie ustalenia wysokości nagrody gminy Złocieniec dla nauczycieli w 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 24
z dnia 14.03.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 25
z dnia 14.03.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 26
z dnia 14.03.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 27
z dnia 14.03.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 28
z dnia 14.03.2017

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 29
z dnia 14.03.2017

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 30
z dnia 15.03.2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 31
z dnia 16.03.2017

w sprawie zarządzenia głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu
obywatelskiego gminy Złocieniec w 2017 roku, w tym ustalenia daty rozpoczęcia i zakończenia
głosowania, wzoru karty do głosowania oraz określenia sposobu głosowania i ważności głosu.

ZARZĄDZENIE NR 32
z dnia 16.03.2017

w sprawie 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 06-03-2017 09:23:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jabłoński 06-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 20-04-2017 12:38:53