Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z roku 2017


 

ZARZĄDZENIE NR 01
z dnia 02.01.2017

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

ZARZĄDZENIE NR 02
z dnia 05.01.2017

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania
jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

ZARZĄDZENIE NR 03
z dnia 05.01.2017

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 04
z dnia 05.01.2017

w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z realizacją gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii w gminie Złocieniec na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 05
z dnia 05.01.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 06
z dnia 05.01.2017

w sprawie 

ZARZĄDZENIE NR 07
z dnia 12.01.2017

w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego, określenia
wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
ustalenia sposobu i miejsca ich udostępniania oraz terminów i szczegółowych zasad składania
wypełnionych zgłoszeń do realizacji budżetu obywatelskiego na terenie gminy Złocieniec w
2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 08
z dnia 12.01.2017

w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 09
z dnia 13.01.2017

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie
wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec.

ZARZĄDZENIE NR 10
z dnia 13.01.2017

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku na terenie
gminy Złocieniec.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowak 06-03-2017 09:23:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Jabłoński 06-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowak 06-03-2017 09:23:54