UCHWAŁA NR XXXI/268/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXXI/268/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2017
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r.
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2017
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań o kreślonych ustawą Prawo ochrony środowiska w roku 2017
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2017
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie drogowym w roku 2017
ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2017
ZAŁĄCZNIK NR 15 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2017 roku

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 03-01-2017 12:30:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 03-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 03-01-2017 12:30:42