Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadomienie SKO w Koszalinie o stwierdzeniu nieważności decyzji Burmistrza Złocieńca - dokument stracił ważność 2017-06-19 12:59:23
obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Burmistrza Złocieńca o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu z Elektrociepłowiną na biogaz Złocieniec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2017-06-19 07:22:19
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś dot. budowy ciepłociągu niskoparametrowego - dokument stracił ważność 2016-11-22 13:31:48
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w spr. decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. Budowa ciepłociągu niskoparametrowego - dokument stracił ważność 2016-11-02 07:33:40
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w spr. budowy ciepłociągu - dokument stracił ważność 2016-10-28 13:42:11
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji ooś dot. budowy ciepłociągu 2016-08-23 07:46:45