Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy