Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w spr. wydania decyzji dot. Budowy infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy