Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w spr. budowy infrastuktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy