Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w spr. rozbudowy STM