Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy paliw w Złocieńcu - dokument stracił ważność 2017-07-04 13:54:28
Zawiadomienie dla Społeczeństwa o niezałatwieniu sprawy w terminie 2017-06-28 11:50:57
Zawiadomienie dla Stron o niezałatwieniu sprawy w terminie - dokument stracił ważność 2017-06-28 11:50:08
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w spr. zmiany sposobu użytkowania b. stacji paliw - dokument stracił ważność 2017-05-22 14:28:15
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw - dokument stracił ważność 2017-05-22 14:26:57
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o uzupełnieniu raportu w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw - dokument stracił ważność 2017-02-02 11:23:55
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o uzupełnieniu raportu w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw - dokument stracił ważność 2017-02-02 11:22:21
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wezwaniu Wnioskodawcy do ponownego uzupełnienia raportu w spr. przebudowy stacji paliw - dokument stracił ważność 2016-11-15 10:57:27
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wezwaniu Wnioskodawcy do ponownego uzupełnienia raportu w spr. przebudowy stacji paliw - dokument stracił ważność 2016-11-15 10:55:06
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wezwaniu Wnioskodawcy do ponownego uzupełnienia raportu w spr. przebudowy stacji paliw - dokument stracił ważność 2016-09-19 14:16:50
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wezwaniu Wnioskodawcy do ponownego uzupełnienia raportu w spr. przebudowy stacji paliw - dokument stracił ważność 2016-09-19 14:14:28
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu 2016-06-28 13:06:18
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu 2016-06-28 12:54:54
Zawiadomienie STRON o wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie i opinię dot. zmiany sposobu użytkowania b. bazy paliw przy ul. Piaskowej 2016-05-23 11:45:56
Zawiadomienie SPOŁECZEŃSTWA o wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie i opinię dot. zmiany sposobu użytkowania b. bazy paliw przy ul. Piaskowej 2016-05-23 07:41:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla b. bazy paliw w Złocieńcu 2016-04-26 14:17:54