sesja LIII - 30.10.2014r.

SESJA NR LIII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 30 października 2014r.

 


 

UCHWAŁA NR LIII/431/2014

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Złocieniec udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LIII/432/2014

w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LIII/433/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Zielona”.
ZAŁĄCZNIK - mapa geodezyjna

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LIII/434/2014

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.)

UCHWAŁA NR LIII/435/2014

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2025.
ZAŁĄCZNIK - Strategia Rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2025

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.)

UCHWAŁA NR LIII/436/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2014

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LIII/437/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2013 - 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LIII/438/2014

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Objaśnienia

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LIII/439/2014

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.)

UCHWAŁA NR LIII/440/2014

w sprawie przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR LIII/441/2014

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR LIII/442/2014

w sprawie podziału obszaru gminy Złocieniec na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na LIII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 30 października 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 04-12-2014 13:48:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 04-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 04-12-2014 14:14:03