sesja XLVIII - 26.06.2014r.

SESJA NR XLVIII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 26 czerwca 2014r.

 


 

UCHWAŁA NR XLVIII/400/2014

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - bilans z wykonania budżetu
ZAŁĄCZNIK NR 2 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLVIII/401/2014

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2013.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVIII/402/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 2 kwietnia 2014 r.)

UCHWAŁA NR XLVIII/403/2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania w roku 2013 procesów, o których mowa w art. 3 ustawy o finansach publicznych (rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2013).
ZAŁĄCZNIK - skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVIII/404/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2014

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVIII/405/2014

w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Złocieńcu.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVIII/406/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez gminę Złocieniec publicznych przedszkoli.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVIII/407/2014

w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVIII/408/2014

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVIII/409/2014

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie przez gminę Złocieniec udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVIII/410/2014

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - wieloletnia prognoza finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Objaśnienia zmian przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024 oraz prognozy kwoty długu na lata 2014 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wykaz przedsięwzięć

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVIII/411/2014

w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XLVIII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 21-07-2014 23:03:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 21-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 22-07-2014 07:51:37