sesja XLVII - 29.05.2014r.

SESJA NR XLVII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 29 maja 2014r.

 


 

UCHWAŁA NR XLVII/388/2014

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu za 2013 rok.
ZAŁĄCZNIK - sprawozdanie

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVII/389/2014

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Złocieniec udzielanych w ramach pomocy de minimis.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wniosek o udzielenie pomocy
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r. )

UCHWAŁA NR XLVII/390/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.)

UCHWAŁA NR XLVII/391/2014

w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - DN - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 2 - DR - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
ZAŁĄCZNIK NR 3 - DL - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
ZAŁĄCZNIK NR 4 - IF - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I LASACH
ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZN-A załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
ZAŁĄCZNIK NR 6 - ZN-B załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
ZAŁĄCZNIK NR 7 - ZR-A załącznik do deklaracji na podatek rolny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
ZAŁĄCZNIK NR 8 - ZR-B załącznik do deklaracji na podatek rolny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
ZAŁĄCZNIK NR 9 - ZL-A załącznik do deklaracji na podatek leśny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
ZAŁĄCZNIK NR 10 - ZL-B załącznik do deklaracji na podatek leśny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Z-W załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, do deklaracji na podatek rolny, do deklaracji na podatek leśny i do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.)

UCHWAŁA NR XLVII/392/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLVII/393/2014

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Złocieniec w 2014 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - mapa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - mapa

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XLVII/394/2014

w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 15 maja 2014 r.)

UCHWAŁA NR XLVII/395/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2014

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVII/396/2014

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Objaśnienia zmian przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024 oraz prognozy kwoty długu na lata 2014 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVII/397/2014

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r., przy czym udzielanie pomocy de minimis na jej podstawie jest ograniczone czasem obowiązywania rozporządzenia, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 2 niniejszej uchwały)

UCHWAŁA NR XLVII/398/2014

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Złocieniec udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XLVII/399/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XLVII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 maja 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 09-06-2014 12:36:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 09-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 09-06-2014 14:08:53