sesja XL - 30.12.2013r.

SESJA NR XL RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 30 grudnia 2013r.

 


 

UCHWAŁA NR XL/329/2013

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014.
ZAŁĄCZNIK NR 01 -
dochody i wydatku budżetu gminy Złocieniec na rok 2014

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu)

UCHWAŁA NR XL/330/2013

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2014-2024.
ZAŁĄCZNIK NR 01 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 02 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 03 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.)

UCHWAŁA NR XL/331/2013

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w 2014 roku (plan pracy rady).

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XL/332/2013

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2014 rok.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XL/333/2013

w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza Złocieńca w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XL/334/2013

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2014.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.)

UCHWAŁA NR XL/335/2013

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2014.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.)

UCHWAŁA NR XL/336/2013

w sprawie określenia kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w celu wyliczenia dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy Złocieniec na finansowanie działalności centrum integracji społecznej w roku 2014.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.)

UCHWAŁA NR XL/337/2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013.
ZAŁĄCZNIK NR 01 -
dochody budżetowe na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK NR 02 - wydatki budżetowe na 2013 rok

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XL/338/2013

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 01 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 02 - objaśnienia

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XL/339/2013

w sprawie przyjęcia przez gminę Złocieniec zadań z zakresu właściwości Powiatu Drawskiego.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.)

 

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XL sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 30 grudnia 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 14-01-2014 11:31:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 14-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 14-01-2014 12:20:07