sesja XXXIX - 28.11.2013r.

SESJA NR XXXIX RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 28 listopada 2013r.

 


 

UCHWAŁA NR XXXIX/319/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.)

UCHWAŁA NR XXXIX/320/2013

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.)

UCHWAŁA NR XXXIX/321/2013

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r..)

UCHWAŁA NR XXXIX/322/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIX/323/2013

uchylająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r)

UCHWAŁA NR XXXIX/324/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Złocieniec w czasie przekraczającym ten wymiar.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA NR XXXIX/325/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r., za wyjątkiem §1 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXXIX/326/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty działających na terenie gminy Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r., za wyjątkiem §1 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXXIX/327/2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013.
ZAŁĄCZNIK NR 01 -
dochody budżetowe na rok 2013
ZAŁĄCZNIK NR 02 - wydatki budżetowe na rok 2013

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXIX/328/2013

w sprawie przyznania dotacji na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 28 listopada 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 14-01-2014 10:53:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 14-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 14-01-2014 11:09:00