Budżet gminy Złocieniec na rok 2014

UCHWAŁA NR XL/329/2013 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2014

ZAŁĄCZNIK NR 01  - Dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 02 - Wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 03 - Wydatki majtkowe budetu Gminy na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 04 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci w 2014 r.
ZAŁĄCZNIK NR 05 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budetu Gminy na rok 2014
ZAŁĄCZNIK NR 06 - Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2014 r.
ZAŁĄCZNIK NR 07 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumie z organami administracji rządowej w 2014 r.
ZAŁĄCZNIK NR 08 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.
ZAŁĄCZNIK NR 09 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r.
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2014
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustaw Prawo ochrony środowiska w roku 2014
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2014
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2014
 

 

UCHWAŁA NR XL/330/2013 Rady Miejskie w Złocieńcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2014-2024

ZAŁĄCZNIK NR 01 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 02
-
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złocieniec na lata 2014 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 03 -
Wykaz przedsięwzięć do WPF
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 14-01-2014 09:33:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Dobroń 14-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 14-01-2014 10:24:17