sesja XXXVIII - 31.10.2013r.

SESJA NR XXXVIII RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 31 października 2013r.

 


 

UCHWAŁA NR XXXVIII/313/2013

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 – 2024.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OBJAŚNIENIA

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXVIII/314/2013

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.)

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Złocieniec.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.)

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.)

UCHWAŁA NR XXXVIII/317/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji.
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 2 - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I LASACH
ZAŁĄCZNIK NR 3 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

(Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.)

UCHWAŁA NR XXXVIII/318/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec oddanych w dzierżawę i użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Złocieńcu.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 31 października 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 20-12-2013 11:10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 20-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 20-12-2013 12:57:37