sesja XXXVI - 26.09.2013r.

SESJA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ w ZŁOCIEŃCU
w dniu 26 września 2013r.

 


  

UCHWAŁA NR XXXVI/303/2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2013
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Dochody budżetowe na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wydatki budżetowe na 2013 rok
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXVI/304/2013

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2013 – 2024
ZAŁĄCZNIK NR 1 -
Wieloletnia Prognoza Finansowa
ZAŁĄCZNIK NR 2 -
Objaśnienia

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXVI/305/2013

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXVI/306/2013

w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Strzelnicy sportowej przy ul. Sportowej w Złocieńcu

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA NR XXXVI/307/2013

zmieniająca uchwałęw sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego gminy Złocieniec działającego  pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową gminy Złocieniec działającą pod nazwą: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu” oraz nadania statutu tej jednostce

(Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą nie wcześniej niż od dnia 1 listopada 2013 r.)

UCHWAŁA NR XXXVI/308/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gminy Złocieniec, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł, z których dochody te są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

 

 


LISTA GŁOSOWANIA IMIENNEGO na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 26 września 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 10-10-2013 08:57:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kowalczyk 10-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 10-10-2013 09:19:34